301‎ > ‎

2014

публикувано 6.03.2015 г., 0:35 ч. от Матей Жостов   [ актуализирано 6.03.2015 г., 0:37 ч. ]
България е в „Списъка за наблюдение” през 2013 г. България е предприела само ограничени стъпки, свързани с продължителните притеснения на САЩ относно нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. Пиратството в интернет в България остава сериозно и нарастващо притеснение. Многобройни онлайн услуги-нарушители оперират на пазара и правоохранителните действия рядко водят осъждания. 

Честа практика е регистрирането на фалшиви подвеждащи марки, поради ограничеността в работата на Патентно ведомство, което е отговорно за регистрация на марките. Тези и други притесняния са усложнени от недостатъците на българската съдебна система. В обобщение, правоносителите се изправят пред значителни закъснения в решаването на спорове по правата върху интелектуална собственост, много от които не достигат финална присъда (отсъждане), а когато достигнат, средствата за защита не са възпиращи. Българското правителство следва да се координира с правоносителите, както и с други заинтересовани страни като доставчици на интернет услуги, за разработване на препоръки за редуциране на интернет пиратството. 

България е в „Списъка за наблюдение” през 2014 г. Въпреки някои ограничени подобрения, САЩ продължава да има сериозни притеснения относно нарушенията на правата върху интелектуалната осбственост в България. Пиратството в интернет на авторскоправни произведения остава значителен проблем за пазара в България. Многобройни онлайн услуги-нарушители оперират на пазара и правоохранителните действия рядко водят до присъди или до възпиране на нарушенията. Разследванията на софтуерно пиратство, включително и срещу фирми крайни потребители (ЮЛ) нарушители, инициирани от българското звено за компютърни престъпления, са в застой, тъй като отговорностите на звеното и целият състав са прехвърлени в различна агенция.