СИГНАЛИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ"-МВР

"КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ"

ЕКИП"ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ИНТЕРНЕТ"


ГДБОП - Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност"-МВР

                  
                       ВАЖНО: 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ ИЛИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНИ ОТ ВАС ПРАВА 

ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МОЖЕ 

ДА ПОДАДЕТЕ ОФИЦИАЛЕН СИГНАЛ ДО ДИРЕКТОРА НА 

ГДБОП-МВР НА АДРЕС - 

ГР.СОФИЯ, БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ"№133А 

АКО ИМАТЕ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНО ИЛИ ИЗВЪРШВАЩО 

СЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КОЕТО Е ПРЯКО СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТТА 

НА ЕКИПА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА 

СРЕЩУ ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОБСТВЕНОСТ, МОЖЕ ДА НИ  ИНФОРМИРАТЕ НА ЕЛ.ПОЩА 

КАТО ОСТАВИТЕ ДАННИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

CONTACT.IPR@CYBERCRIME.BG  ИЛИ 

IPR.CYBRCRIME@GMAIL.COM