Филми и други аудио-визуални произведения

Филми и други аудио-визуални произведения

публикувано 19.01.2012 г., 13:07 ч. от Matey Zhostov

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента.
Аудиовизуални произведения

Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни продукти (няколко вида произведения комбинирани в единна фиксирана среда като компютърни дискове или CD-ROM). Примери за мултимедийни продукти са:интерактивни уеб страници, видео игри. Много елементи могат да бъдат комбинирани в един мултимедиен продукт- музика, фотографии, анимирани елементи, графики, софтуер и видео.

При филмите отново разграничаваме две групи права- авторски и сродни на авторското права.

Притежатели на авторско право са:
режисьора;
сценариста;
оператора;
художник-постановчика (за анимационните филми)

Притежателите на сродни права са:
продуцента;
актьорите/артистите изпълнители

Икономически права на авторите:
тиражирането на филма;
излъчването на филма по безжичен път;
предаването на филма по кабел или друго техническо средство;
преработка на филма;
предлагането на филма по електронен път

Икономически права на продуцента:
размножаване на филма;
публично прожектиране на филма;
излъчване по безжичен път на филма;
предаване чрез кабел или друго техническо средство на филма;
разрешаване на превод за дублиране и субтитриране на текста на филма;
предлагането на филма по електронен път;
внос и износ на копия от филма

ЗАПСП в чл.18а ,чл.21, чл.22 посочва някои допълнителни права на продуцента на филм и радио и телевизионните организации, които не се разглеждат в тази категория поради своята обемност.

Обикновено при създаването на филм се прилага следната практика- режисьора, сценариста и оператора сключват договор с продуцента за създаване и използване като му предоставят изключителното право да реализира горе изброените действия.

Важно е да се подчертае, че продуцента на филма дължи възнаграждение на авторите за отстъпените права.

Икономически права на актьорите/артистите изпълнители

Част от правата на актьорите се препокриват с правата на артистите изпълнители при музикалните произведения. Актьорите отстъпват на продуцента правото на:
публично прожектиране на записаното изпълнение;
излъчването по безжичен път;
предаването по кабел или чрез друго техническо средство;
възпроизвеждането му върху видео носители и тяхното разпространение;
озвучаването на същия език на ролята на актьора може да стане само с негово позволение;

Лицата, които изпълняват главна роля във филма имат право да:
получат допълнително възнаграждение като процент от прихода на продуцента (от използването на филма);
ако телевизионната организация продуцира филма, главните актьори имат право на възнаграждение при всяко използване на филма от тази организация.

1-1 of 1