Преводи и преработки на съществуващи произведения

публикувано 19.01.2012 г., 13:37 ч. от Matey Zhostov
Това са произведения, които са създадени въз основа на вече съществуващи произведения, така че няма да се спираме на дефинирането на същността на обектите, които ЗАПСП е дефинирал ясно. По важно е да се знае, че тези вторични произведения няма как да станат реалност без наличието на разрешение на автора на оригиналното произведение, (ако е изтекъл срока на авторското право разрешение следва да се дава от наследниците на автора).

Авторите на фолклорните творби логично следва да са неизвестни, но преводът, преработката или аранжиментът на фолклорната творба дава възможност да бъде закриляна от авторското право като вторично произведение.

Примери:

Превръщането на роман във филм, пренаписването на компютърна програма на друг компютърен език, създаване на играчка от популярен анимационен филм.

Икономически права на авторите на вторични произведения

Икономическите права съвпадат с тези на авторите на литературни и музикални произведения (когато става въпрос за аранжименти).