Сценични произведения

публикувано 19.01.2012 г., 13:14 ч. от Matey Zhostov   [ актуализирано 19.01.2012 г., 13:14 ч. ]
Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други.

Драматични произведения

Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия.

Музикално-драматични произведения

Произведенията са предназначени за представяне на сцена с два характерни елемента – музикална и театрална част. Разграничават се опера, оперета, опера-балет и мюзикъл.

Пантомимични произведения

Театрална постановка с основни изразни средства жестове и мимики с или без музика.

Хореографски произведения

Съществена характеристика на тези произведения е хореографията или съставянето на танцови композиции. Различават се класически и модерен балет.

Притежателите на права при сценичните произведения могат да се разделят на две групи
притежатели на авторско право;
притежатели на сродни права

Притежатели на авторско право са:
право на либретиста;
право на композитора на музиката (когато сценичното произведение е и музикално)

Икономически права на либретиста и композитора:
възпроизвеждане и разпространение на произведението;
публично представяне на произведението;
преработка на произведението

Авторите на сценични произведения имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението, както и за всяко поредно използване.

Икономически права на режисьора и изпълнителя/ите са аналогични с тези на музикалните произведения.
Comments