"ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ"

НАШАТА ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАНА С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КАТО  :


ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ