ЗАКОНИ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА  182 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:44 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС  61 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:46 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ  411 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:45 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ  42 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:45 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  63 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:51 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА МВР  285 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:41 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ  129 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:48 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА  188 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:47 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
Инструкция № И-89/10.03.2011 г. на Главния Прокурор за провиждане на предварителни проверки    40 КБ в. 3 8.02.2012 г., 10:04 ч. Матей Жостов
ĉ
Преглед Изтегляне
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  111 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:40 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС  434 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:43 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
НАКАЗАТЕЛНО - ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС  379 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:43 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МВР  284 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:42 ч. Matey Zhostov
ĉ
Преглед Изтегляне
КОНВЕНЦИЯ ЗА КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА - 2001  178 КБ в. 2 21.01.2012 г., 8:49 ч. Matey Zhostov