БЪЛГАРИЯ‎ > ‎

Информационен бюлетин - 24.05.2013 г.

публикувано 27.05.2013 г., 0:22 ч. от Матей Жостов
ГДБОП.
Служители на главната дирекция, заедно с експерти от дирекция „Авторско право и сродни права” към Министерството на културата, проведоха съвместна операция. Целта бе документиране и пресичане на незаконно използване на обекти на авторското право и сродните му права без съгласието на правоносителите. Акцията е реализирана в изпълнение на Стратегията на МВР и плана за действие, приет от “Съвета за защита на интелектуалната собственост” към министъра на културата. При извършената проверка съвместните екипи установили, че в три от обектите на един от най-големите копирни центрове в Бургас се сканират и продават учебници в нарушение на закона. По този начин се нарушават правата на авторите и се възпрепятства легалното използване на създадените от тях произведения. На основание на констатираното е съставен акт от Министерството на културата. При проверката не са установени нарушения и престъпления, свързани с използване на софтуерни продукти от страна на дружеството.

http://press.mvr.bg/Bulletin/bl130524_01.htm